Where nature and wildlife counts

 

 

Guidning betyder att leda, och att hitta rätt. För många människor är tiden dyrbar och önskemålen att få uppleva så mycket som möjligt under en resa är stora. Att ta hjälp av en guide som är väl bekant med platsen och med dess djurliv ökar dina chanser att hitta rätt, och är också en trygghet när du befinner dig på en främmande plats.